ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2023: Βγαίνει η προκήρυξη για 1843 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο (ΛΙΣΤΑ)

Η νέα προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ είναι έτοιμη να βγει στον “αέρα”, όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δείτε όλες τις θέσεις εδώ