Μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας – Περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

βόλτα κορονοϊός απογραφή 2021

Πιο πολλές από τους άνδρες οι γυναίκες

Μειωμένος σε σχέση με το 2022 είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα 5.090.591 του πληθυσμού είναι άνδρες και τα 5.323.391 γυναίκες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα 10.413.982 είναι, όπως εκτιμάται, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2023, μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2022 που ήταν 10.461.627.

Αυτά προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογιζόμενο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (με βάση τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού το 2022) και τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2022 (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Η μείωση κατά 0,5% του μόνιμου πληθυσμού, είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 64.000 άτομα (75.921 γεννήσεις έναντι 139.921 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 16.355 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Ο πληθυσμός ηλικίας 0 – 14 ετών ανήλθε σε 13,4% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,7% του πληθυσμού 15 – 64 ετών και 22,9% του πληθυσμού 65 ετών και άνω.

Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 – 14 ετών) ανήλθε σε 171,8.

Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 16.355 άτομα, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 96.662 εισερχομένων και 80.307 εξερχομένων μεταναστών. Το 2021 η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε -22.476 άτομα (57.120 εισερχόμενοι και 79.596 εξερχόμενοι μετανάστες).

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα την 1/1/2023 σε αναζήτηση διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.