ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν σε τρεις μήνες οι άνεργοι στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ κίνδυνος φτώχειας

Πόσοι είναι οι απασχολούμενοι στη χώρα

Μειωμένο εμφανίζεται το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα σε σχέση με το επίπεδο που βρισκόταν πριν από τρεις μήνες.

Αναλυτικά, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ποσοστών ανεργίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Γ΄ τρίμηνο του 2023:

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.256.176 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 514.622 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 7,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Γ΄ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 10,8% . Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Β’ 2023) ήταν 11,2% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Γ’ 2022) ήταν 11,6%.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.264.694. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.032.538. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.