Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση για καινοτόμες δράσεις

Το Πράσινο Ταμείο ξεκινά το 2021 με μία ακόμη πρόσκληση για «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020-2021».

Νέα πρόσκληση για «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020-2021», άνοιξε το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός της είναι η ενίσχυση δράσεων σε αντικείμενα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1.500.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως 50.000 €. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση τους δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να υποβάλλουν μέχρι δύο προτάσεις.

Για την εφαρμογή του παρόντος ως παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του Καστελoρίζου.

Συμμετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμοί εργαζομένων, σε υποχρεωτική σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.

Το Πράσινο Ταμείο εξετάζει προτάσεις οι οποίες κατατίθενται απευθείας στο Πράσινο Ταμείο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

– Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες (https://prasinotameio.intelliflow.gr/login) από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.