Παράταση στις αιτήσεις για τη δράση για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

επιχειρήσεων επιχειρήσεις

Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, EΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση, που η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ξεκίνησε από 06 Φεβρουαρίου 2019, θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Στη Δράση συμμετέχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, με σκοπό να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Το επενδυτικό σχέδιο θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ . Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στις επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και αρκετές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), οι δαπάνες εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing (π.χ. διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου προβολής).
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι (α) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, (β) Ενέργεια, (γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα, (δ) Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΔΔΒ), (ε) Περιβάλλον, (στ) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, (ζ) Υγεία, (η) Υλικά – Κατασκευές.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι για (α) Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, (β) Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, (γ) Συσκευασία – Ετικέτα- Branding έως 255 του επενδυτικού σχεδίου, (δ) Ψηφιακή Προβολή, (ε) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες, (στ) Μεταφορικά Μέσα, (ζ) Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *