Η νέα διοίκηση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/576721/44004/42938/1337/23-10-2019 (ΦΕΚ 897/29-10-19, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Αυτό αποτελείται:

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Πιανίστας, Αρχιμουσικός – Πρόεδρος ΔΣ ΚΩΘ
Σπύρος Ψυχομάνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΩΘ
Άλκηστις Τόγια, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός – Μέλος ΔΣ ΚΩΘ
Νεβάρτ Βερόν Γαλιλαία, Μουσικός – Μέλος ΔΣ ΚΩΘ
Έλλη Ζαχαροπούλου, Καθηγήτρια πιάνου ΚΩΘ – Μέλος ΔΣ ΚΩΘ.

Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/486943/37463/36540/1147/12-9-2019 (ΦΕΚ 728/12-9-19, τεύχος ΥΟΔΔ) νέος Διευθυντής του ΚΩΘ ορίστηκε ο Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Καθηγητής Μουσικής, Μουσικοσυνθέτης.