Με την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου συναντήθηκε ο πρύτανης του ΑΠΘ

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος συναντήθηκε σήμερα (11/5) στην Πρυτανεία ε την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο γενικός πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου και ο προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Ιωάννης Σαββίδης, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας και της έρευνας μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των δύο χωρών, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή επιθυμία τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διατηρεί ενεργές Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι Συμφωνίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, την από κοινού εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων κ.ά. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχουν 59 ενεργές συμφωνίες του ΑΠΘ με οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ