Αύξηση κατώτατου μισθού: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την 1η Απριλίου

επίδομα θέρμανσης

Το χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη το ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς αυτό θα κριθεί από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι πως μαζί του θα αυξηθούν και ορισμένα επιδόματα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 2023 ενίσχυσε συνολικά 19 επιδόματα και βοηθήματα, κάτι που θα επαναληφθεί και φέτος, με κυριότερο το επίδομα ανεργίας.

Παράλληλα, αύξηση θα δουν τα ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, μεταξύ άλλων.

Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός

Υπενθυμίζεται πως από 1ης Απριλίου 2023 βρίσκεται σε ισχύ η αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 9,4%, στα 780 ευρώ μικτά για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, φέτος, η αύξηση θα είναι πέριξ του 5% και ενδεχομένως να φτάσει το 6,5%, σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους.

Για παράδειγμα, με ένα μέσο ποσοστό αύξησης 5,2% τον Απρίλιο, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 821 (μικτά) ευρώ, αντί 780 ευρώ (μικτά) σήμερα.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Επίδομα τακτική επιδότηση ανεργίας: Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως του αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο. Προβλέπεται προσαύξηση κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας:Το επίδομα ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Eιδικό εποχικό βοήθημα: Tο επίδομα για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Για τους σμυριδεργάτες, ορίζεται στο 70% των 50 κατ. ημερομισθίων, ενώ για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης) ορίζεται στο 70% των 35 κατ. ημερομισθίων

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

Ειδικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Το συγκεκριμένο επίδομα ανέρχεται σε 718 ευρώ και αφορά 18.000 άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα έμφυλης βίας και βίας εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένους και απεξαρτημένους.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ): Το ποσό ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

Αποζημίωση για τους μαθητές – σπουδαστές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν: Για τους προπτυχιακούς φοιτητές το ποσό ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού.

Αποζημίωση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας: Το πρόγραμμα προβλέπει αμοιβή που καταβάλλεται στους ωφελούμενους ίση με τον κατώτατο μισθό.

Αποζημίωση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα: Προβλέπεται η καταβολή καθαρών αμοιβών οι οποίες αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος.

Επιδότητη νέων θέσεων εργασίας: Οι αμοιβές συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Παράλληλα, από την αύξηση του κατώτατου επηρεάζονται επίσης, η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής αδείας, το βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, αλλά και τα επιδόματα επίσχεσης εργασίας, φερεγγυότητας εργοδότη και η αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑΣ.

Το χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί μέχρι την εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, προς το υπουργικό συμβούλιο, ορίζει προτεινόμενη διάταξη του υπουργείου.

Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί έως τις 5 Φεβρουαρίου 2024.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 19 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη του σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

ε) Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου 2024.

στ) Η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το υπουργικό συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου 2024.