Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός το 2024

Συντάξεις Ιανουαρίου 2022

Τι θα ισχύει με τις τριετίες

Νέα αύξηση ύψους 5% στον κατώτατο μισθό αναμένεται για το 2024, καθώς τα οικονομικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ μιας αναπροσαρμογής που θα τον φέρνει στα 820 ευρώ.

Η επενδυτική βαθμίδα που απέκτησε η ελληνική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την μείωση της ανεργίας για τον Οκτώβριο του 2023 σε μονοψήφιο ποσοστό με 9,6% ύστερα από 14 χρόνια, αλλά και ο πληθωρισμός της απληστίας που συνεχίζει να ροκανίζει επί σχεδόν δυο έτη το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον δείκτη τροφίμων, δείχνουν και ταυτόχρονα δίνουν σήμα για αυξήσεις που δεν μπορεί να υπολείπονται του 5%.

Οι βασικές δεσμεύσεις

Άλλωστε η αύξηση μισθών και γενικά των εισοδημάτων ήταν μια από τις βασικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του Ιουνίου, θέτοντας στόχο μέχρι το 2027 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ – από 780 ευρώ τώρα.

Η αύξηση για κάθε επόμενο έτος καθορίζεται με βάση τις επιδόσεις που είχε η οικονομία, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας και απασχόλησης, ο πληθωρισμός κ.ά. κατά το προηγούμενο έτος.

Που θα κυμανθεί ο κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 5%-6% την άνοιξη του 2024 , ώστε να φθάσει στα 820 ευρώ – 830 ευρώ (από 780 ευρώ).

Στον ιδιωτικό τομέα η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εκκινήσει – εκ νέου – στο τέλος Ιανουαρίου του 2024, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μισθός τον Απρίλιο – Μάιο του 2024.

Εκτιμάται ότι ο νέος μισθός θα κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ – επιπλέον – έως το 2027 για να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα υπάρξει αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 25% μέσα στην τετραετία 2023-2027 (στα 1.500 από 1.170 ευρώ) και αύξηση κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ.

Τι θα γίνει με τις τριετίες

Στον ιδιωτικό τομέα για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα ξεκινήσουν να μετρούν οι τριετίες από εκεί που είχαν παγώσει στις 14 Φεβρουαρίου 2012. Αν κάποιος προσλήφθηκε μετά τις 14-2-2012, αρχίζουν να συμπληρώνονται μετά την 1-1-2024.

Η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία δεκαοκτώ ετών και άνω.

Πηγή: ot.gr