Απόδημοι Ελληνες: Ερχεται η έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων με μερικά “κλικ”

μετεγγραφές φοιτητών εργασία

Τι θα περιλαμβάνει η νέα υπηρεσία

Την δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά μια σειρά από έγγραφα και πιστοποιητικά, θα έχουν οι απόδημοι Ελληνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ψηφιακή υπηρεσία, «Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων», την οποία ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε πλήρη λειτουργία, θα δίνει την δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να υποβάλλουν ψηφιακά στις προξενικές αρχές τα αιτήματά τους, αλλά και τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Παράλληλα, όπως προβλέπεται, ψηφιακά θα μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος των αιτημάτων όπως και η αποστολή των αιτούμενων εγγράφων. Μάλιστα, η χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και τους πολίτες χωρών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών, οι οποίοι συναλλάσσονται με τις προξενικές αρχές της χώρας μας.

Η «Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων» αποτελεί μια από τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες της συνολικότερης κυβερνητικής στρατηγικής για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των απόδημων Ελλήνων. Μάλιστα, οι παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται στη συντονισμένη προσπάθεια του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κώτσηρα με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών με τους Έλληνες της διασποράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται στρατηγική του υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-27, μεταξύ των αξόνων του οποίου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων, στους Έλληνες του εξωτερικού, υπηρεσιών.

Τι θα μπορεί να εκδίδεται με μερικά «κλικ»

Η εν λόγω υπηρεσία βρίσκεται προς το παρόν σε πιλοτική λειτουργία, ενώ όπως προβλέπεται, τους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να την χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση είτε μέσω του κεντρικού site του υπουργείου Εξωτερικών, του site της κάθε προξενικής αρχής καθώς και του gov.gr.

Μάλιστα, σχεδιάζεται η είσοδος να γίνεται με χρήση κωδικών taxisnet ή με τη λήψη κωδικών μίας χρήσης (OTP) ή, εναλλακτικά, με κωδικούς που θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι έπειτα από διαδικασία αυθεντικοποίησής τους από την εκάστοτε προξενική αρχή.

Μεταξύ των προξενικών υπηρεσιών που θα παρέχονται πλέον μερικώς ή πλήρως ηλεκτρονικά, συγκαταλέγονται μερικές από τις σημαντικότερες και πιο συνηθισμένες υπηρεσίες, όπως, η κτήση ελληνικής ιθαγένειας, η υποβολή αίτησης έκδοσης διαβατηρίου, τα πληρεξούσια κ.α.

Επιπλέον, μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας θα προβλέπεται και η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Απόδημου Ελληνισμού. Μάλιστα, σχεδιάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων να αξιοποιούνται από την εκάστοτε προξενική αρχή, η οποία θα τους ενημερώνει για θέματα επικαιρότητας στην Ελλάδα, αλλά και για δράσεις και εκδηλώσεις στον τόπο διαμονής τους που πιθανόν να τους αφορούν.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

3000 έγγραφα με σφραγίδα apostille μέσω gov.gr

Στο «πακέτο» των δράσεων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και καλύτερης εξυπηρέτησης των απόδημων Ελλήνων περιλαμβάνεται και η υπηρεσία της ηλεκτρονικής επισημείωσης, μια από τις πρώτες δράσεις που υλοποίησε η νέα ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2023 και είναι διαθέσιμη μέσω του -apostille.gov.gr απευθείας ή με περιήγηση στο gov.gr από τη διαδρομή Πολίτης και Καθημερινότητα / Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πάνω από 3000 έγγραφα με σφραγίδα apostille μέσω gov.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω υπηρεσία έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να εκδώσουν το έγγραφο που επιθυμούν, να το επισημειώσουν ηλεκτρονικά και να το αποστείλουν στον τελικό αποδέκτη χωρίς να απαιτείται καμία επίσκεψη σε δημόσια αρχή ή άλλη διατύπωση. Η Σφραγίδα της Χάγης προστίθεται στο έγγραφο και διατίθεται σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Τι είναι το Apostille

Apostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος, υπό τους όρους που θεσπίστηκαν το 1961.

Από τη στιγμή που ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα Apostille, μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε νόμιμη χρήση σε άλλο κράτος μέλος, αφού φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες της κυβέρνησης και έχει θεωρηθεί ως γνήσιο.

Πηγή: newsit.gr

Πηγή φωτογραφίας: pixabay