Δυνάμεις αριθμών

Τι μας δείχνει σήμερα η εκπαιδευτικός Ράνια Κουκλή

Τι μας δείχνει σήμερα η εκπαιδευτικός Ράνια Κουκλή

Πόσο δυνατοί είναι άραγε οι αριθμοί μας;

Σήμερα εξετάζουμε τις δυνάμεις, τις αναλύουμε και τις υπολογίζουμε.