Δήμος Καλαμαριάς: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Δημοτική Αστυνομία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία σε Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Στους δήμους αυτούς για τι μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία ανήκει και ο Δήμος Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 8/22.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr ), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκίνησε στις 7 Μαρτίου και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi