5 μεγάλοι τεχνικοί όμιλοι για τον οδικό άξονα Δράμας – Αμφίπολης

δρόμος Γαλάτιστα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 248 εκατ. ευρώ

Με τη συμμετοχή των πέντε μεγαλύτερων τεχνικών ομίλων συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 248 εκατ. ευρώ.

Το προαναφερόμενο ΣΔΙΤ προκηρύχθηκε τέλη 2022 μαζί με ακόμη ένα που αφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου της Βορείου Ελλάδας («Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με ΣΔΙΤ»), προϋπολογισμού περίπου 445 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για τα δύο αυτά έργα ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι ΓΕΚ Τέρνα, κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, Άβαξ και Intrakat.

Πρόκειται για τους οικονομικούς φορείς που περνούν στη δεύτερη φάση για τον κάθετο άξονα Δράμα – Αμφίπολη που αφορά ειδικότερα στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού και με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

Η Αναθέτουσα Αρχή (υπουργείο Υποδομών) κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία (βάση τιμών 2022) σε 200,438 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα είναι κατά μέγιστο 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 συντήρησης και λειτουργίας).

Πηγή: naftemporiki.gr