Ακριβότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης – Τέλος στην επιδότηση στην αντλία

Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς δεν αναμένεται να δοθεί κάποια επιδότηση στην αντλία, από το κράτος.

Η πρεμιέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, θα γίνει χωρίς την κρατική επιδότηση, κάτι που σημαίνει ότι η τιμή του θα είναι ιδιαίτερα «τσιμπημένη» και θα βρίσκεται στην περιοχή του 1,5 ευρώ το λίτρο.

Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου, που άλλαξε άρδην μετά την καταστροφή στη Θεσσαλία, προβλέπει ότι το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί το χειμώνα και θα είναι το ίδιο με το περυσινό μοντέλο, σ’ ό,τι αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το καθεστώς που ισχύει για τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης το δικαιούνται εφόσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι επτά (27.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Πηγή: sofokleousin