17.295 αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

ακίνητα αδήλωτα τετραγωνικά ΕΝΦΙΑ πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία

Ολοκληρώθηκε η 9η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2019:

-Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 85.628 χρήστες.

-Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 17.925 χρήστες.

-Έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

-Έχουν δοθεί 2 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.