Θεσσαλονίκη: Προσλαμβάνονται 100 οδηγοί για αστικά λεωφορεία

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης flyover

Τι πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό την διακήρυξης πρόσληψης 100 οδηγών.

“Οι αιτήσεις υποβάλλονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού οδηγών”, αναφέρεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Διακήρυξη πρόσληψης προσωπικού 1/2024

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης για :
– 100 θέσεις οδηγών αστικών λεωφορείων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:
1. Επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’
2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητα (Π.Ε.Ι.)
Τόπος εργασίας: η Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Οι προσληφθέντες θα λαμβάνουν 14 μισθούς ετησίως και οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, πέραν της συλλογικής σύμβασης .

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, και ευκρινή φωτοτυπία Αδειας Οδήγησης και Π.Ε.Ι., με αποστολή τους μέσω email με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ” στο [email protected] σε ευκρινή σκαναρισμένα αρχεία μορφής PDF ή φωτογραφίες των ανωτέρω σε μορφή jpg ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λαγκαδά 16, ΠΛ.Δημοκρατίας – Θεσσαλονίκη ΤΚ.54630.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού οδηγών”.