Είστε ιδιοκτήτες κατοικίδιου; Τι πρέπει να γνωρίζετε για το βιβλιάριο υγείας ζώου συντροφιάς

σκύλος καλοκαίρι

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει

Αν είστε ιδιοκτήτες κατοικίδιου είναι πλέον υποχρεωτικό να εκδώσετε το βιβλιάριο υγείας του ζώου συντροφιάς σας.

Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας του ζώου περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΥποΜητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς και αφορούν στην ταυτοποίηση και την υγεία του ζώου συντροφιάς.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν σε:

Στοιχεία ταυτοποίησης του ζώου: όνομα, φύλο, φυλή, ηλικία, χρώμα τριχώματος, μήκος τριχώματος, διάκριση σε μικρό ζώο, ειδική κατηγορία (π.χ. σκύλος εργασίας), κτλ.

Στοιχεία ταυτοποίησης ιδιοκτήτη, αναδόχου, διαχειριστή του ζώου: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για νομικά πρόσωπα), στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διαμονής.

Στοιχεία κτηνιατρικής φύσης:

– Εμβολιασμούς

– Εξετάσεις λεϊσμανίωσης

– Στείρωση

– Λήψη γενετικού υλικού (ΕΦΑΓΥΖΣ)

– Αποπαρασιτώσεις

– Κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη

– Νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης

Οι ιδιοκτήτες, οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές των ζωών συντροφιάς μπορούν να εκτυπώσουν το βιβλιάριο υγείας των ζώων τους ή να ζητήσουν από τον κτηνίατρο τους να το εκτυπώσει.

Η είσοδος στην υπηρεσία για τους ιδιοκτήτες και τους αναδόχους γίνεται με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΨΔ (TAXISnet).

Επιπλέον, οι υπάλληλοι των δήμων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο:

α) αδέσποτου ζώου συντροφιάς που διαχειρίζεται ο δήμος και

β) δεσποζόμενου ή υπό καθεστώς αναδοχής ζώου συντροφιάς κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη ή αναδόχου του ζώου.

Η είσοδος των υπαλλήλων στην υπηρεσία γίνεται με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης.

Το ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου συντροφιάς μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά σε μορφή pdf και να εκτυπωθεί.

Η εκτύπωση του βιβλιαρίου του ζώου συντροφιάς φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για: Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς και Δήλωση εύρεσης ζώου συντροφιάς, μπορείτε να βρείτε στις ειδικές ιστοσελίδες του gov.gr.

Πηγή φωτό: pixabay